Top

Copyright ©

Copyright-melding Vlinderdasjes.nl


Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot Vlinderdasjes.nl , tekst,  logo en ontwerp van Vlinderdasjes.nl, is beschermd.
De (auteurs-)rechten met betrekking tot het format , kleur en de inhoud van deze website (de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en andere informatie) berusten uitsluitend bij Vlinderdasjes.nl

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vlinderdasjes.nl is het niet toegestaan de inhoud van deze website, of enig onderdeel daarvan, te kopiëren, door te sturen, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, of voor commerciële doeleinden te gebruiken. Dit is ook bij wet geregeld.

Bij constatering van inbreuk, zoals hierboven is vermeld, zijn wij genoodzaakt dit over te geven aan de juridische afdeling. Alle kosten daar uit voortvloeiend worden op de inbreuk makende partij verhaald.


Protected by Copyscape Unique Content Check